Menu

 

Kernwaarden


Bij Allente staat de ontwikkeling van kinderen centraal. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, gezien en gehoord worden. Ouders en verzorgers kunnen bij ons werk, zorg, opvoeding en educatie moeiteloos combineren.

Onze community draait om kansengelijkheid, plezier, inclusie en een kansrijke omgeving. We geloven in samenwerking tussen ouders, verzorgers en professionals. Samen creëren we een toekomst waarin elk kind de kans krijgt om te groeien, leren en bloeien. Welkom in de wereld van Allente!

Bij Allente geven we kinderen de ruimte om te groeien, zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken op hun reis naar de toekomst. We streven ernaar dat kinderen vol vertrouwen en zelfverzekerd de maatschappij betreden, waar ze van onschatbare waarde zijn in een steeds veranderende samenleving.

Bij Allente vervagen de grenzen tussen opvang en onderwijs. We transformeren al onze locaties tot Integrale Kindcentra (IKC), waar de kernwaarden van Allente de basis vormen voor ons handelen. In onze kindcentra omarmen we diversiteit en eigenheid, passend bij de omgeving en de populatie van elk kindcentrum.

Allente is als een regenboog - een prachtig scala aan kleuren. We moedigen creativiteit aan en geloven in de kracht van samenwerking. Samen creëren we nieuwe kleuren en kansen, zowel voor kinderen als voor onze medewerkers. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen kan schitteren en zich kan ontplooien.

Ontwikkeling, samenwerken, veiligheid, (zelf)vertrouwen en plezier!